Презентация книг А.Е. Куланова в “Библио-глобусе” 13.12.19